ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 15 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 15 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 8642 00324 0
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/01/2559
 • หมดเขต    25/01/2559
 • อ่าน   168
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294