ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ 2
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5309 6134
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/01/2559
 • หมดเขต    22/01/2559
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294