ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย
 •     ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนคลัง งานพัสดุ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 1949
 • หน่วยงาน    ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/01/2559
 • หมดเขต    05/02/2559
 • อ่าน   191
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294