ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านร่มหลวง
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านร่มหลวง ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 9043
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2559
 • หมดเขต    26/01/2559
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294