ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมติดตั้ง
 •      ตำรวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 24 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5314 0000
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2559
 • หมดเขต    25/01/2559
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294