ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5344-1543 ต่อ 209
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/01/2559
 • หมดเขต    03/02/2559
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294