ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพสต.ในเขตอำเภอหางดง จำนวน 11 แห่ง
 •     โรงพยาบาลหางดง ต.หางดง อ.หางดง เชียงใหม่ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพสต.ในเขตอำเภอหางดง จำนวน 11 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางดง ต.หางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053 442390 ต่อ 508
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง ต.หางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/01/2559
 • หมดเขต    09/02/2559
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294