ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป่าช้าป่าแคโยง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป่าช้าป่าแคโยง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5342 3361
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2559
 • หมดเขต    04/02/2559
 • อ่าน   157
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294