ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง เชื่อมบ้านสันต้นม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง เชื่อมบ้านสันต้นม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2559
 • หมดเขต    08/02/2559
 • อ่าน   185
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294