ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเดินท่อเมนน้ำประปาคณะวิทยาศาสตร์และลานจอดรถหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 ถึงหน้าหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเดินท่อเมนน้ำประปาคณะวิทยาศาสตร์และลานจอดรถหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 ถึงหน้าหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3137
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2559
 • หมดเขต    05/02/2559
 • อ่าน   142
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294