ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลัดสุขาภิบาล
 •     เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย-แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลัดสุขาภิบาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย-แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 7613
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย-แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2559
 • หมดเขต    09/02/2559
 • อ่าน   188
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294