ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ พื้นที่บ้านหนองแสะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 •     สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ พื้นที่บ้านหนองแสะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝก อำดภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ พื้นที่บ้านหนองแสะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ พื้นที่บ้านหนองแสะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝก อำดภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 4476
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/02/2559
 • หมดเขต    16/02/2559
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294