ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 ตำบลสองแคว เชื่อมบ้านปางทางเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 ตำบลสองแคว เชื่อมบ้านปางทางเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2559
 • หมดเขต    17/02/2559
 • อ่าน   184
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294