ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5331 7398
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2559
 • หมดเขต    24/02/2559
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294