ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรประบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5348 1052
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2559
 • หมดเขต    24/02/2559
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294