ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขาย วัสดุคอมพิวเตอร์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขาย วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   26/12/2551
 • หมดเขต    05/01/2552
 • อ่าน   609
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294