ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำตำบลยางคราม และจ้างเหมาขนดินเพื่อปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนำตบลยางคราม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2551
 • หมดเขต    30/12/2551
 • อ่าน   609
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294