ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ บ้านเก๊าเดื่อ หมู่ที่ 3 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบพร้อมเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2551
 • หมดเขต    07/01/2552
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294