ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • หาผู้รับจ้างโดยวิธีการตกลงราคา โครงการก่อสร้าง 4 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ต อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีการตกลงราคา ผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ต อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 5782 102
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ต อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/02/2559
 • หมดเขต    //2559
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294