ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บลรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บลรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093 581 1999
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/02/2559
 • หมดเขต    03/03/2559
 • อ่าน   191
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294