ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รื้อถอนและขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนอาคารบ้านพักระดับรองผู้บังคับการจำนวน 1 หลัง
 •     ตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลหนองควาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลรื้อถอนและขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนอาคารบ้านพักระดับรองผู้บังคับการจำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ 5 ตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลหนองควาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บดนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 314 0000 5410
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลหนองควาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/02/2559
 • หมดเขต    14/03/2559
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294