ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5342 9622 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/02/2559
 • หมดเขต    29/02/2559
 • อ่าน   166
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294