ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดทำป้ายซอย ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ 105 ป้าย
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถนนคันคลองสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดทำป้ายซอย ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ 105 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถนนคันคลองสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 9251 ต่อ 123
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถนนคันคลองสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/02/2559
 • หมดเขต    01/03/2559
 • อ่าน   173
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294