ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 โครงการ
 •     งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5280 ต่อ 1
 • หน่วยงาน    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/02/2559
 • หมดเขต    08/03/2559
 • อ่าน   158
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294