ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำแตง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำแตง เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย หรือภัยแล้งและเพื่อรักษาแนวลำน้ำ ขนาดความกว้างเฉลี่ย 16 เมตร ยาว 950 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณดินขุด 19,698 ลบ.ม. บริเวณแม่น้ำแม่แตง บ้านหัวป่าห้าหมู่ที่ 2 ตำบลแม่แตง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2551
 • หมดเขต    07/01/2551
 • อ่าน   578
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294