ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คัดเลือกจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จะจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5283
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2559
 • หมดเขต    14/03/2559
 • อ่าน   175
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294