ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับงานศัลยกรรมในช่องปากและกรอแต่งฟันปลอม
 •     กรมอนามัย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับงานศัลยกรรมในช่องปากและกรอแต่งฟันปลอม จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    กรมอนามัย
 • วันที่ประกาศ   26/12/2551
 • หมดเขต    30/12/2551
 • อ่าน   555
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294