ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน 9,708 ถุง และ นมยูเอชที ชนิดจืด จำนวน 3,692 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2551
 • หมดเขต    08/01/2552
 • อ่าน   588
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294