ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่
 •     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน 48 คน ประจำส่วนงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ระยะเวลาจ้าง 1 ปี โดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย , ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   26/12/2551
 • หมดเขต    08/01/2552
 • อ่าน   524
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294