ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
 •     สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 0474 5143
 • หน่วยงาน    สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2559
 • หมดเขต    14/03/2559
 • อ่าน   184
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294