ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5433 8297
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   02/03/2559
 • หมดเขต    09/03/2559
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294