ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างยางHotmix จำนวน 1,608 ตัน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5399 บ้านแม่กลางป่าปู หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง บ้านใหม่แม่เตี้ย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างยาง Hotmix จำนวน 1,608 ตัน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5399 บ้านแม่กลางป่าปู หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง บ้านใหม่แม่เตี้ย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้่งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2559
 • หมดเขต    09/03/2559
 • อ่าน   160
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294