ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นจำนวน 13 รายการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นจำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 3618 - 19 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2559
 • หมดเขต    29/03/2559
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294