ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การประมูลจ้างเหมาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 9043 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2559
 • หมดเขต    09/03/2559
 • อ่าน   195
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294