ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสะ หมู่ 4 ซอยทุ่งถึงคลอง ชลประทาน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสะ หมู่ 4 ซอยทุ่งถึงคลอง ชลประทาน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 9043 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2559
 • หมดเขต    14/03/2559
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294