ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
 •     โรงพยาบาลหางดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประเมินผล, เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลหางดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 2340
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2559
 • หมดเขต    18/03/2559
 • อ่าน   186
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294