ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     โรงพยาบาลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 102 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5383 3189
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2559
 • หมดเขต    21/03/2559
 • อ่าน   242
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294