ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ฯ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวน 1 โรงเรียน ดังนี้ นมยูเอชที จำนวน 40,956 กล่อง , นมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 24,354 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2551
 • หมดเขต    08/01/2552
 • อ่าน   589
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294