ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยน้ำริน
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง 399 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกาศสอบราคาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 12, หมู่ที่13 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง 399 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคา 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5382 6981
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง 399 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2559
 • หมดเขต    16/03/2559
 • อ่าน   173
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294