ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 28 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีการประกวดราคา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5280ต่อ1
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2559
 • หมดเขต    25/03/2559
 • อ่าน   173
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294