ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ "ยูนิตทำฟัน" จำนวน 2 ชุด สำหรับสถานีอนามัยบ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีอนามัยทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2551
 • หมดเขต    09/01/2551
 • อ่าน   578
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294