ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ระบบ.ตู้แช่แข็ง -180 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ , เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วนจัดหาวัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5296
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2559
 • หมดเขต    14/03/2559
 • อ่าน   195
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294