ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
 •     งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง ตำนวน 1 เครื่อง , ชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ผ่านกล้อง จำนวน 2 ชุด , ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 51.1คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5296
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2559
 • หมดเขต    11/03/2559
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294