ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 •     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาปรับปรุงศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8300 49 ต่อ 73153 และ 73156
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2559
 • หมดเขต    17/03/2559
 • อ่าน   200
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294