ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา)
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) สำหรับใช้ในราชการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ Alendronate Sodium 70 mg + Vitamin D3 70mcg tablets จำนวน 800 กล่อง และ Raloxifene hydrechloride 60mg tablets จำนวน 400 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2552
 • หมดเขต    12/01/2552
 • อ่าน   623
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294