ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อกเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 178 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อกเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4009
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อกเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/03/2559
 • หมดเขต    30/03/2559
 • อ่าน   239
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294