ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง(ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) บ้านห้วยตีนติ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 •     เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง(ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) บ้านห้วยตีนติ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 9937 1053 1
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/03/2559
 • หมดเขต    16/03/2559
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294