ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บ้านแม่คาว หมู่ที่4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตันอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บ้านแม่คาว หมู่ที่4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 4476
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตันอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2559
 • หมดเขต    17/03/2559
 • อ่าน   166
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294