ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 42 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 42 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5310 6050
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2559
 • หมดเขต    21/03/2559
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294