ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องขยายกำลังส่งสัญญาณดาวเทียม(HPA)ย่านความถี่ C-BAND พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 ระบบ
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อเครื่องขยายกำลังส่งสัญญาณดาวเทียม(HPA)ย่านความถี่ C-BAND พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 3746
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2559
 • หมดเขต    21/03/2559
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294